VİZYON-MİSYON


Vizyon

   Toplumu tam da düştüğü yerden yeniden ayağa kaldırmak, çözülmeyi merkezinden durdurmaktır. Böylece artan suç oranları, mutsuz ve kişiliksiz bireylerin giderek çoğalması, baş edilemez psikolojik sorunlar, sosyal dokuda görülen karışıklık ve belirsizlikler gibi sonu gelmez bir dizi problemi üreten yanlış aile tasavvuru ve uygulamaları bertaraf ederek, sinekleri yok etmekle uğraşmak yerine onların menşei bataklığı kurutmak için buradayız.

  Sözü edilen sorunların oluşturduğu bataklığın kurutulması ile evlerin huzur ve sükûn yeri, ailelerin ise kaliteli şahsiyetler inşa eden bir insan yetiştirme atölyesi haline geldiği görülecek, bu müspet değişim neticesinde model toplumun oluşumu gerçekleşecektir.

Misyon

Değerlerin yitirildiği, toplumun temel yapı taşı olan aileyi inşa edecek insanların bilinçsiz bir şekilde yuva kurmaya adım attığı, “aile” kavramının içinin boşaltıldığı günümüzde, tüm aile bireylerinin eğitimini hedefleyerek, toplumun menfi değişime dur diyebilmek ve bu değişimi müspet yöne çekmek, toplumu tahriplere karşı sağlam teçhizatla donatmaktır.

  Kur'an’daki ilahi mesajları almaya ve yaşamaya çalışmakla yola çıkarak, dürüst, seviyeli, erdemli ve özgür -asimile olmamış, ideolojilerin etkisi altında kalmamış- bir eğitim (Rabbanî) sisteminin tüm alanlarda, bilhassa ailede uygulanabilirliğini sağlamak. Ve böylece evlatların sadece büyütülüyor olmasının önüne geçerek eğitilmelerini, yeni nesillerin madde ve mana âleminde zirvelere miracını temin etmektir. 

1.Toplumdaki yanlış ve eksik aile tasavvuru ve uygulamaları yerine doğrusunu ikame etmek, mutlu evlilikler gerçekleştirmek.

2.Ailenin mukaddes çehresine dikkat çekerek, kutsiyetini muhafazaya çalışmak ve toplumu aile tesisine özendirmek.

3.Aile kurmaya namzet gençleri eğitime almak, gençlerimize rehberlik yapmak.

4.Eğitim çalışmalarında ailenin her ferdini muhatap almakla birlikte, özellikle anneler ve kızları üzerinde yoğunlaşmak.

5.Tesis edilmiş ailelerde baş gösteren sorunlara çareler aramak, eşler arası problemleri çözmek.

6.İnsan eğitiminde beden, zihin ve gönül uyumunu tesis etmek üzere programlar oluşturmak ve uygulamak.

7.İnsan olmanın büyük sorumluluk getirdiği gerçeğinden hareketle en büyük israfın insan israfı olduğuna dikkat çekmek, insan israfının önüne geçecek eğitim ve programlar oluşturmak, uygulamak.