GENÇLİK EĞİTİMİ

 

Birlik, beraberlik ve paylaşımın yaşandığı bir atmosfer içerisinde üniversite, lise ve ilköğretim 6–7–8. sınıflara dâhil gençlerimizi cumartesi günleri bu eğitimle buluşturmaktayız. Özel gün ve gecelerde dâhil olmak üzere, belirlenen günlerde gençlerimizle muhabbet kampı düzenlenmektedir.

     2014-2015 yılında Gençlik Eğitimi 38 öğrencimiz ile devam etmektedir.
Kadromuz

Fatma Zehra SARAÇ

Merve ÇEVREN

Kübra KIRIMLI

Süheyla SARAÇ

Merve POYRAZ

Hilal ÖKMENEğitim Programı

Gençlik Eğitimi 2014-2015 Eğitim Yılı Ders Müfredatları

1-Müfredatlar bir dönemde 16 ders günü, toplamda 32 hafta olacak şekilde düzenlenmiştir.

2-Lise grubu dersleri; Kur'an-ı Kerim'in Kimliği, Arapça(2 saat), İlmihal(2 saat)

Ortaokul grubu dersleri; Kur'an-ı Kerim(2 saat), Kur'an-ı Kerim'in Kimliği, İlmihal, Etüt şeklindedir.

Lise ve Ortaokul Gruplarına Ait Kur'an-ı Kerim Sureleri’nin Kimliği Dersi Müfredatı

Dersin Amacı: Kur'an-ı Kerim surelerinin tek tek ele alınmasıyla her biri hakkında genel bilginin oluşması(Surelerin özellikleri, sebeb-i nüzul, kıssalar) ve surelerin bize vermek istediği mesajların hayata aktarımında yol gösterici olmak. Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim mealini okuma ve anlamaya teşvik edilmesi.

 Faydalanılacak Kaynaklar:Kur’an’la Buluşmak- Rıfat Oral

Müfredat:Mushaf sıralamasına göre Bakara Suresi ile Yasin Suresi arasındaki sureler

Lise ve Ortaokul Gruplarına Ait İlmihal Dersi Müfredatı

Dersin Amacı: İlmihal bilgilerini her yaş grubunun seviyesini uygun bir şekilde aktarmak, hayata geçirilmesi noktasında öncü olmak ve öğretilenlerin takibini yapmak.

Faydalanılacak Kaynaklar: Marmara İlahiyat İlmihal Kitabı(Lise grubu)

İslam İlmihali- LütfiŞentürk, Seyfettin Yazıcı- Diyanet Yayınları(Ortaokul grubu)

Not:Lise grubu ilmihal derslerinin iki saat olması münasebetiyle belirtilen müfredatın tamamlanması neticesinde güncel mevzulara değinilecektir.

Müfredat:

Temizlik

-Temizliğin Önemi, İslam'ın Temizliğe Verdiği Değer

-Tuvalet Adabı

-Taharet(Hadesten Taharet, Necasetten Taharet)

-Kadınlara Mahsus Haller

-Abdest- Gusül Abdesti-Teyemmüm

Namaz

- Namazın Mahiyeti, Önemi

- Namazla Alakalı Ayet ve Hadislerin Anlaşılması

- Namazın Şart ve Rükunları

- Namazın Kılınışı

- Namazın Vacip, Sünnet ve Müstehapları

- Cemaatle Namaz

- Cuma Namazı

- Bayram Namazı

- Nafile Namazlar

- Sehiv Secdesi

Oruç

- Orucun Mahiyeti, Önemi

- Oruç Çeşitleri

- Oruç Tutmanın Yasak Olduğu Günler

- Niyet, Orucu Bozan Şeylerden Kaçınmak

- Oruçlu İçin Müstehap Olan Şeyler

- Orucu Bozan Şeyler

- Orucun Mekruhları

Zekat

-Zekatın Mahiyeti, Önemi

- Zekat Vermekle Sorumlu Olmanın Şartları

- Zekata Tabi Mallar

- Fıtır Sadakası

Arapça Dersi Müfredatı

Dersin Amacı: Lise grubu öğrencilerimizin okuldaki Arapça derslerine yardımcı olmak, okulda işlenilen konuların pekişmesini sağlamak.

Faydalanılacak Kaynaklar: Öğrenci ders kitabı

el-Kavaidü’l Arabiyyetü’l Meysera(Hoca hanımın faydalanacağı kitap)

Müfredat:

-Kelime Çeşitleri

- Marife ve Nekra İsim

- Müzekker ve Müennes İsim

- Müfret, Müsenna ve Cem

- Soru Edatları

- Soru Üslubu ve Cevabı

- İsmi İşaret

- Muttasıl ve Munfasıl Zamirler

- Harf-i Cerler

- İsim Cümlesi

- Haber Çeşitleri

- Haberin Mübtedanın Önüne Geçmesi

- İsim Tamlaması

- Sıfat Tamlaması

- Fiil Çeşitleri(Mazi, Muzari, Emir)

- Fiil Cümlesi

- Mefulün bih ve Çeşitleri

- İsmi Mevsul

- İnne ve Kardeşleri

- Kane ve Kardeşleri

- Sayılar ve Saat

Ortaokul Grubuna Ait Kur'an-ı Kerim Dersi Müfredatı

Dersin Amacı: Kur’an’ı Kerim’in Arapçasından okunmasının öğretilmesi, bilenlerin ilerlenmesinin sağlanması.

Not:16 haftaya ait tecvit dersi müfredatı aşağıdaki gibidir.  İki haftada bir tecvit dersi işlenecektir.

 Müfredat:

-Kuranı Kerim Hakkında Genel Bilgi

- Kuranı Kerim Okumanın Ve Okutmanın Faziletleri

- Sükun, Med, Hareke Nedir?

- Tenvin, Sakin Nun Ve İhfa Nedir(Örneklendirme)

- Izhar Nedir?(Örneklendirme)

- İklap Nedir, Kalkale Nedir?(Örneklendirme)

- İdgamı Meal Gunne Nedir, İdgamı Bila Gunne Nedir?(Örneklendirme)

- Meddi Tabi Nedir,Genel Tekrar(Örneklendirme)

- Meddi Muttasıl Nedir,Meddi Munfasıl Nedir?(Örneklendirme)

- Meddi Arız Nedir?(Örneklendirme)

- Hükmü Ra Nın Kalın Ve İnce Okunuşu(Örneklendirme)

- Sakin Mim İn Halleri(Örneklendirme)

- Durak İşaretleri(Örneklendirme)


Etkinlik

Kamplar

Cami Ziyaretleri (Hacıveyiszade- Alaaddin- Şems- İplikçi- Şerafettin- Kapu- Aziziye)

Tefekkür Saatleri

Sohbetler

Piknikler (Kozağaç)

Öğrencilere Özel Rehberlik Programı

Kitap Okuma Programı

Hadis Halkaları


Foto Galeri